Zwembad In heel Amsterdam zwembadpasjes verplicht stellen in
 

zwembad De Mirandabad in Amsterdam

zwembad

 

In heel Amsterdam zwembadpasjes verplicht stellen

mirandabad
Zwembaden in de hele stad moeten verplichte toegangspassen invoeren, vindt stadsdeel Zuid. Een proef afgelopen seizoen in het De Mirandabad was succesvol: er waren geen incidenten meer met zich misdragende bezoekers. Veel problemen deden zich voor in de glijbaan en de garderobe, waar jongens zich ophielden en meisjes en vrouwen werden lastiggevallen en betast.

Advies: leeftijd verlagen van veertien naar twaalf jaar

Aangeraden wordt de leeftijd te verlagen van veertien naar twaalf jaar. De ervaring van afgelopen jaar leert dat jongeren van twaalf en dertien nog vaak betrokken zijn bij incidenten en nu de dans ontspringen doordat zij niet geregistreerd worden. De proef liep van 1 mei tot 1 september, de periode dat de buitenbaden geopend waren. Er zijn meer dan dertigduizend passen afgegeven. Aan het begin van het seizoen werden zeven zwembadverboden opgelegd, daarna hebben zich nauwelijks nog incidenten voorgedaan.

Ontzegging voor 10 personen tot nu toe

In voorgaande jaren waren er gemiddeld tien verboden verspreid over het hele seizoen. Daarnaast vonden ongeregeldheden plaats die niet leiden tot verboden, maar wel overlast opleverden en veel aandacht vroegen van het personeel. Jaarlijks bezoeken 360.000 mensen het zwembad, waarmee het het drukste van de stad is.

Veel incidenten

De pas werd ingevoerd omdat er in 2013 zo veel incidenten waren dat noodmaatregelen moesten worden genomen. Daarbij ging het om intimidatie, provocerend en agressief gedrag, diefstal, baldadigheid, drankmisbruik en ernstige vormen van aanranding. Veel problemen deden zich voor in de glijbaan en de garderobe, waar jongens zich ophielden en meisjes en vrouwen werden lastiggevallen en betast. Op zomerse dagen ging het soms om meerdere groepen van soms wel veertig jongens.

Pas heeft een preventieve werking

Volgens stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar heeft de pas een preventieve werking. ‘De jongeren die ernstige overlast veroorzaken, zijn weggebleven. Daarbij komt dat ze zich beter gedragen omdat ze zich ervan bewust zijn dat als ze de fout ingaan, hun gegevens bij het zwembad én bij de politie bekend zijn. Ze weten dat wij weten wie zij zijn, ze zijn niet anoniem meer.’ De politie hoefde ook minder vaak te assisteren, aldus Slettenhaar. ‘Ook het veiligheidsgevoel en de rust van de bezoekers van het zwembad en de omgeving zijn groter geworden.’