Zwemles kinderen zwembad Hofbad in Den Haag
 

zwembad Hofbad in Den Haag

zwembad

 

Zwemles kinderen

Testmoment

Tijdens het testmoment wordt gekeken voor welke les uw kind in aanmerking komt. Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Uw kind kan meteen doorstromen naar zwemles.
 • Als uw kind nog niet vertrouwd is met water, wordt hij/zij eerst watervrij gemaakt in de natte speeltuin. In deze lessen leert uw kind de vaardigheden om door te kunnen stromen naar de zwemles.
 • Soms blijkt dat er op het moment geen passende groep qua zwemvaardigheid aanwezig is waardoor uw kind even moet wachten. Het is wel de bedoeling, dat hij/zij binnen enkele weken alsnog instroomt.

Als uw kind meteen doorstroomt naar zwemles ontvangt u bij de kassa de zwemkaart met het aantal lessen. U betaalt € 5 borg. Als uw kind nog moet wachten op een lesplek, dan krijgt u een zwempas zodat hij/zij tijdens het wachten gratis gebruik kan maken van het zwembad in de recreatieve uren.

Eerste les

De 1e les is altijd spannend voor uw kind. Zorg daarom dat u ruim voor aanvang van de les aanwezig bent. Neem de zwemkaart mee en laat die elke les scannen bij de kassa. Zo kunt u precies bijhouden hoeveel lessen uw kind nog tegoed heeft. Nadat de les is afgeboekt, krijgt u van de kassamedewerker een controlekaartje. Dit kaartje moet uw kind aan de zwemonderwijzer geven. Dit is het bewijs, dat u voor de les hebt betaald. Vervolgens gaat u samen met uw kind naar de kleedkamer, waar uw kind zich omkleedt. Eén van de zwembadmedewerkers begeleidt de kinderen van de kleedkamers naar de zwemzaal en brengt de kinderen na afloop van de les weer terug. Per schooljaar zijn er 3 lesperiodes van elk ongeveer 12 weken. Vóór het einde van elke lesperiode krijgt u informatie wanneer u de leskaart kunt verlengen, de data voor kijkdagen en het diplomazwemmen. Met uitzondering van de 1e les kunt u tijdens de zwemles niet op de zwemzaal komen. Wel kunt u op de tribune of in de horecaruimte plaatsnemen. Er zijn wel af en toe kijkdagen.

Huisregels zwembad

Tijdens de zwemles geldt een aantal regels:

 • de kinderen doen hun sieraden voor de les af
 • waardevolle spullen niet meenemen naar de les; het zwembad is namelijk niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies
 • douchen is zowel voor als na het zwemmen verplicht
 • zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding die maximaal reikt tot de elleboog en knie
 • in de zwemzaal en het ‘blote voetengedeelte’ van de kleedruimten zijn hoesjes om de schoenen verplicht
 • gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald
 • tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen

Als uw kind niet naar de les kan komen, vragen wij u het zwembad hierover te informeren. Bij langdurige ziekte is het mogelijk een regeling te treffen. Als uw kind 2 keer achter elkaar zonder opgave van reden niet is geweest, wordt uw kind van de les verwijderd. Hierover wordt u via de e-mail op de hoogte gesteld.

Leren zwemmen volgens het Zwem-ABC

Voor het A-diploma leert uw kind de basisbeginselen van het zwemmen. Na het behalen van het B- en C-diploma is uw kind zwemveilig én zwemvaardig. Met het Zwem-ABC kan uw kind zich in verschillende waterdieptes veilig en vrij in het water bewegen. Hij/zij kan zonder angst genieten van het water, het zwemmen en velerlei attracties. Bovendien geeft het zowel voor uw kind als voor u als ouder een veilig en zeker gevoel. Zodra uw kind watervrij is, is het streven hem/haar binnen 80 lessen te laten meedoen aan het afzwemmen voor het A-diploma. Het B- en C-diploma behaalt uw kind hierna vrij vlot. De examens voor alle diploma’s bestaan uit een gedeelte gekleed zwemmen en een gedeelte zwemmen in badkleding. De 3 diploma’s samen vormen het Zwem-ABC; dit is de zwemmethode van het Nationaal Platform Zwembaden.

Hoe krijgt mijn kind les?

De kinderen krijgen les in groepjes van ongeveer 10 leerlingen, afhankelijk van leeftijd en niveau. Deze groepjes zijn ingedeeld op zwemniveau. De leerlingen krijgen zowel gezamenlijk als individueel les. Aan het eind van de les spelen de kinderen nog even in het water. Iedere groep heeft 1 zwemonderwijzer. In een beginnersgroep zijn er soms 2 zwemonderwijzers. Om organisatorische redenen is het weleens noodzakelijk een kind te verplaatsen naar een andere lestijd. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Kijkdagen Hofbad

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind, kunt u een paar keer per jaar op de zwemzaal komen kijken. Tijdens deze kijklessen is er de laatste 10 minuten gelegenheid tot het stellen van korte vragen aan de zweminstructeurs. De kinderen mogen die tijd spelen.

Kledingzwemmen Hofbad

De examens voor alle diploma’s van het Zwem-ABC bestaan uit een gedeelte gekleed zwemmen en een gedeelte zwemmen in badkleding. Tijdens de opleiding voor het Zwem-ABC oefent uw kind dan ook regelmatig het zwemmen met kleding aan. Over de data dat uw kind kleding mee moet nemen en welke eisen aan de kleding worden gesteld, wordt u vooraf geïnformeerd.

Kledingeisen

Tijdens het onderdeel gekleed zwemmen moet uw kind de volgende kleren dragen:

 • Voor A-diploma: T-shirt met korte mouwen, korte broek, schoenen met echte zool
 • Voor B-diploma: T-shirt met lange mouwen, lange broek, schoenen met echte zool
 • Voor C-diploma: regen-of windjack, T-shirt met lange mouwen, lange broek, schoenen met echte zool

Diplomazwemmen Hofbad in Den Haag

In de weken voor het diplomazwemmen worden de kinderen getest op de verschillende onderdelen. Wanneer uw kind alle testen heeft gehaald, mag het meedoen aan het diplomazwemmen. Dit wordt apart georganiseerd en vindt op een ander tijdstip plaats dan de zwemlessen. Aan het diplomazwemmen zijn kosten verbonden. U betaalt deze apart. Bij het afzwemmen voor het A-diploma worden de kosten zo mogelijk verrekend met de betaalde borgsom.

Andere kanalen met algemene informatie over zwemlessen: