Zwembad Vanaf 1 januari 2015 een frisse wind in zwembad De Marke in Hattem in
 

zwembad De Marke in Hattem

zwembad

 

Vanaf 1 januari 2015 een frisse wind in zwembad De Marke in Hattem

Manger De Marke in Hattem
26 november 2014 – Onder leiding van de nieuwe manager Henrica Bergsma zal er vanaf 1 januari 2015 een frisse wind gaan waaien in zwembad De Marke in Hattem. De Friezin heeft ruime ervaring in de zwembadbranche op gebied van scholing, training en opleiding.

Parttime aan de slag

Bergsma zal parttime bij het Hattemse zwembad aan de slag gaan. Daarnaast is zij werkzaam bij nationaal Platform zwembaden, een branche instituut op zwembadgebied en haar eigen bedrijf HeBe training en advies dat opleidingen en bijscholingen voor het zwemonderwijs verzorgt. De afgelopen maanden is Bergsma al als adviseur actief in het Hattemse zwembad. Al vanaf kinds af aan staat zwemmen centraal in het leven van Henrica Bergsma:,, Zwemmen is een leuke gezonde sport dat weinig blessures kent. Iedereen kan zwemmen leren en beoefenen”.
Een logische stap voor Bergsma bleek om van haar hobby in de zwemwereld haar beroep te maken. De nieuwe zwembadmanager ontwikkelde voor Sportfondsen Nederland het Nationaal zwemkompas, dat werd ingevoerd in alle Sportfondsbaden.
In Hattem zal Bergsma aan de slag gaan met het totaalpakket van nat, droog, horeca en techniek. Het ZKA rapport dat in opdracht van de gemeenteraad werd gemaakt om te komen tot een betere exploitatie van het zwembad zal als leidraad dienen voor de werkzaamheden.

Structuur van de zwemlessen wordt veranderd

,,De eerste stappen zijn inmiddels gezet door de structuur van de zwemlessen te veranderen en te kijken naar een nieuw automatiseringssysteem om de administratie en de toegangscontrole op orde te krijgen. Ook gaan de baby/peuter groepen een boost krijgen. Het team krijgt extra trainingen. Deze scholing wordt terugverdiend bij het sociaal fonds Recreatie, waardoor er voor het zwembad geen extra kosten zijn. Naast het huidige personeel zijn 4 nieuwe medewerkers op basis van flex-time contracten aangesteld. Deze medewerkers zijn allen in het bezit van alle opleidingen van het zwemonderwijs en zijn dus breed inzetbaar. In de toekomst staan er plannen voor de horeca, uitbreiding van de doelgroepen en een verbeterslag op toezichtplannen op de rol. Doel is om te komen tot een effectieve en gezonde bedrijfsstructuur.”
Zwembad De Marke in Hattem

Klanten blijven centraal staan

Bergsma benadrukt dat de gast bij alle stappen centraal zal staan:,, Zonder gasten ga je het niet redden. Een zwembad kan nooit aan alle wensen van de gast voldoen, dat zal de gast ook begrijpen, maar we kunnen wel samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is tijd om uit de negatieve spiraal te komen. Dit kan ik niet alleen, daar heb ik de bevolking, politiek, bestuur en het team bij nodig. Samen staan we sterk. Ik zie zeker toekomst voor het zwembad in Hattem.”