zwembad De Boskuul in Lobith

zwembad

 

Zwembad De Boskuul in Lobith gaat zelfstandig verder

Zwembad De Boskuul in Lobith
28 juni 2015 – Zwembad De Boskuul in Lobith staat vanaf 1 juli op eigen benen. De gemeente Rijnwaarden draagt het bad over aan een stichting waarin gebruikers van De Boskuul zijn vertegenwoordigd. De gemeenteraadraad van Rijnwaarden moet hier dinsdagavond nog wel mee akkoord gaan. De verzelfstandiging van het bad vindt zijn oorsprong in een bezuinigingsopdracht uit 2012. De raad vindt het exploitatietekort van 176.000 euro per jaar te hoog.

Kosten halveren

“Wij moeten het voortaan doen met 70.000 euro subsidie per jaar”, zegt Wilburt Stapelvoort, die namens duikvereniging Sub Aqua Libera in het stichtingsbestuur zit. “Dat betekent dat we fors schrappen in de energielasten, de onderhouds- en personeelskosten. We willen deze kosten minimaal halveren”