zwembad De Stok in Roosendaal

zwembad

 

Zwemaccommodatie De Stok wordt een Sportfondsenbad

Zwembad De Stok in Roosendaal
1 mei 2015 – Zwembad De Stok in Roosendaal wordt een Sportfondsenbad. Dat geniet, na een aanbestedingsprocedure, tenminste de voorkeur van het stadsbestuur. De keuze van het college van B&W zal eerst nog wel langs de gemeenteraad moeten, voordat de ‘gunning’ definitief is. Het is de bedoeling dat de exploitatie nog voor het eind van dit jaar zal overgaan naar Sportfondsen. Tegelijkertijd zullen dan ook de huidige Eigendom- en Exploitatie BV’s De Stok worden opgeheven.

Personeel is ook geinformeerd

Het personeel van het zwembad is woensdag door de gemeente over de keuze van het college geïnformeerd, aldus wethouder Hugo Polderman donderdag. “Het was goed te zien dat de reacties overwegend positief waren. Sportfondsen is natuurlijk een bekende en betrouwbare speler in dat wereldje. Wettelijk hoort het personeel bij zo’n overgang mee te gaan. Of Sportfondsen van minder of meer mensen gebruik gaat maken, is niet bekend. Wel is het zo dat eventuele personele kosten als gevolg van de overgang naar een nieuwe exploitant, zogenaamde frictiekosten, voor rekening van de gemeente zijn.”

Sportfondsen was de beste van de vier overname kandidaten

In de weging van de vier kandidaten voor de exploitatie-overname van De Stok kwam Sportfondsen er verreweg het beste uit. Sportfondsen offreerde ook verreweg de laagste exploitatiekosten. En dat betekent weer dat er straks minder gemeentelijke subsidie naartoe hoeft, aldus wethouder Cees Lok. Die zich ook realiseert dat de gemeente wel altijd zal moeten bijspringen. “Een zwembad kost je altijd geld. Maar het is natuurlijk beduidend minder dan in de oude situatie. Dat scheelt echt tonnen.”

Ontstaan Sportfondsen

Sportfondsen, al in 1923 ontstaan uit een spaarsysteem, is nu met 300 accommodaties de grootste exploitant en dienstverlener binnen de vrijetijds- en sportbranche in Nederland. Zo exploiteert Sportfondsen o.a. ook De Niervaert in Klundert en de Zevenbergse baden De Kristal en De Bosselaar.