zwembad Berghuizer in Wapenveld

zwembad

 

Berghuizerbad viert eerste verjaardag

Zwembad Berghuizerbad in Wapenveld
20 december 2014 – Het Berghuizerbad in Wapenveld gaat richting het 1 jarig bestaan! Op 1 januari as is het een jaar geleden dat Stichting Berghuizerbad de exploitatie van het Berghuizerbad aan de Revelingseweg in Wapenveld heeft overgenomen van de Gemeente Heerde. Het bestuur van de Stichting is tevreden over het verloop van het 1e jaar, natuurlijk is het zo dat er nog wel wensen zijn om het Berghuizerbad nog beter op de kaart te zetten maar je kunt ook niet alles snel realiseren. Ook voor 2015 staan er weer een aantal aanpassingen op het programma, zo wil men in het voorjaar graag de stoepen en fietsen stalling opnieuw inrichten en ook de buitenkant van het Berghuizerbad een facelift geven, vooral omdat het zwembad nu weer beter zichtbaar is vanaf de Groteweg.

Nieuwe 25-badenkaarten in 2015

Anderzijds is het ook zo dat het bestuur voor deze aanpassingen steeds op zoek moet om geld bij elkaar te sprokkelen door donaties of activiteiten die hierin een bijdrage kunnen leveren. Ook middels deze activiteiten komt er geld in de kassa van het zwembad, we denken dan o.a Oranjevereniging Maxima met het organiseren van een muzikaal event waarbij de opbrengst ten goede is gekomen aan het Berghuizerbad en donaties van o.a de TVM verzekeringen uit Hoogeveen en de Rabobank Noord Oost Veluwe. In het nieuwe jaar komen er ook 25 badenkaarten voor de jeugd en volwassenen om de bezoekers die vaker komen zwemmen meer voordeel te geven. Ook dit jaar het het Bestuur besloten om de tarieven voor 2015 niet te verhogen voor de gebruikers, meestal is dit wel het geval maar omdat er een stijging zit in het aantal bezoekers en de verhuur van het zwembad is het op dit moment niet nodig. In het programma van openings uren komt per 1 januari wel de zaterdagmiddag te vervallen, vanaf 1 januari kan men nog terecht tot 13.30 uur ipv 15.30 uur, de reden is heel simpel: er komen op de zaterdagmiddag na 13.30 uur bijna geen bezoekers,de zondagmiddag blijft wel gewoon tot 15.30 uur omdat die middag wel goed wordt bezocht. De vrijwilligers nemen een belangrijke rol in bij de exploitatie van het Berghuizerbad, het bestuur is heel blij met de inzet van veel vrijwilligers
om alles draaiende te houden maar is nog wel op zoek naar uitbreiding met name in het weekeind, dus heb je zin om mee te helpen voor kassa, horeca of toezicht meld je aan bij het Berghuizerbad. Nadere informatie is te verkrijgen bij de medewerkers van het zwembad of telefonisch onder nummer 0578-696763