Zwembad Minder recreatief zwemmen, meer andere groepen in
 

zwembad Jaspers in Winterswijk

zwembad

 

Minder recreatief zwemmen, meer andere groepen

Zwembad Jaspers in Winterswijk
13 maart 2015 – Meer subsidie nodig voor onderhoud. Om het zwembad Jaspers toekomstbestendig te maken, moet er geïnvesteerd worden, maakte Ronald ter Hoeven duidelijk in zijn presentatie voor de raadsleden op donderdag. Ook Jaspers heeft vanaf 2011 moeten bezuinigen. Dat heeft geleid tot het halveren van het jaarlijkse budget voor onderhoud, dat eigenlijk al te laag was. “Dat was onverantwoord.” Op één onderdeel is echter nooit bezuinigd, op veiligheid. “Daar zijn geen concessies gedaan.”

Het zwembad verandert

Ter Hoeven is vroeger directeur van het zwembad Jaspers geweest. Tegenwoordig vormt hij samen met drie anderen de coöperatie Novum Nexu, specialist op het gebied van gemeentelijk beleid met betrekking tot sportvoorzieningen, recreatie en in het bijzonder zwembaden. Als adviseur is hij nauw betrokken geweest bij het opstellen van de toekomstplannen van Jaspers. “Vergeleken met tien jaar geleden, toen ik nog directeur was, is het zwembad compleet veranderd.” Zo is het recreatief zwemmen veel minder geworden. “Dat geldt voor heel Nederland. Er is een daling van 90 naar 70 miljoen zwemmers.”

Op zoek naar nieuwe doelgroepen

Daarnaast staat het schoolzwemmen overal onder druk. In Winterswijk is het grotendeels afgeschaft. Niet schoolzwemmen betekent dat er in de vrije tijd ook minder gezwommen wordt. Zwembaden hebben steeds meer concurrentie gekregen van hotels en campings met zwemvoorzieningen en moeten daarom op zoek naar nieuwe doelgroepen. Gedacht kan worden aan zorggerelateerde activiteiten. “Een rol voor Jaspers bij het Gezondheidspark zou heel goed kunnen”, zegt Ter Hoeven, die daarover al een goed eerste gesprek heeft gehad met Riek Bakker, die de trekker van dat project is.

Functioneel zwembad met persoonlijke benadering

Zwembad Jaspers kiest ervoor om een functioneel zwembad te zijn met een persoonlijke benadering. Allerlei toeters en bellen zijn niet zinvol, want met de Bahia’s, die qua exploitatie veel meer geld kosten, valt niet te concurreren. Met het project Swim2Play, een modernere aanpak van het schoolzwemmen, wil Jaspers weer meer kinderen aan het zwemmen krijgen. Intussen neemt de belangstelling van ouderen toe. Besparingen zoekt Jaspers door minder open te zijn en door niet meer met personeel aanwezig te zijn als sportverenigingen gebruik maken van het bad. Ook is er een tendens dat kleine ondernemers het bad gebruiken voor eigen activiteiten, waarbij ze zelf toezicht houden.

Onderhoud

Jaspers krijgt momenteel € 237.000 van de gemeente. Uit het gepresenteerde plan van aanpak blijkt dat dit € 334.000 moet zijn. De verhoging wordt vooral veroorzaakt door de post voor onderhoud die is opgenomen. Die was nog maar € 20.000 , terwijl uit de door een extern bureau opgestelde meerjaren onderhoudbegroting blijkt, dat die jaarlijks € 116,754 zou moeten zijn. Daarnaast is er door te weinig budget achterstallig onderhoud ontstaan. Ter Hoeven maakte duidelijk dat hier snel wat aan gedaan moet worden. Uit de vragen van de raadsleden bleek, dat ze wilden dat Jaspers nog beter zijn best moet doen om andere gebruikers van het bad en extra activiteiten te vinden. Genoemd werden zorg en ouderen. Overigens had Ter Hoeven hier in zijn presentatie al ruimschoots aandacht aan besteed.