Zwembad zoeken of ergens zwemmen in Nederland?
 

Zwemmen in open water in Nederland

Zwemmen in open water in Nederland

Zwemmen in open waterHet oppervlaktewater is in Nederland van goede kwaliteit. Toch is het niet aan te raden te zwemmen buiten de regelmatig
gecontroleerde zwemplaatsen. De gecontroleerde zwemplaatsen (zwemmen in open water) vindt u in de tabel in de onderstaande folders. En ook op die plekken blijft het zwemmen in open water altijd voor eigen risico. Maar over het algemeen geldt dat zwemmen op die gecontroleerde plekken goed mogelijk is.
Tijdens het zwemseizoen, dat duurt van 1 mei tot 1 oktober, wordt de waterkwaliteit van die gecontroleerde plekken tweewekelijks gecontroleerd. De kaarten in de onderstaande folders geven de gecontroleerde plekken aan, per provincie.

Zwemwatertelefoon per provincie

Zwemmen in open waterIn de periode van 1 mei tot 1 oktober treft u de allerlaatste zwemwaterberichten vanuit het Berichtencentrum Rijkswaterstaat aan op: NOS Teletekst pagina 725. Heeft u vragen over de (oppervlakte)waterkwaliteit van een specifieke zwemwaterlokatie in een bepaalde provincie dan vindt u hier de verwijzing naar de betreffende website en het telefoonnummer van de provinciale zwemwatertelefoon, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur, buiten deze tijden is er (meestal) automatische informatieverstrekking.

 

Deel deze pagina